Skip to content Skip to footer

O bibliotece

Księgozbiór Biblioteki IJP PAN

ma charakter humanistyczny. Profil zbiorów obejmuje:

 • językoznawstwo (teoria i metodologia),
 • językoznawstwo korpusowe,
 • budowę gramatyczną,
 • leksykografię,
 • socjolingwistykę,
 • dialektologię,
 • onomastykę,
 • geolingwistykę,
 • historię języka polskiego,
 • współczesny język polski,
 • związki języka polskiego z innymi językami (głównie słowiańskimi) i z łaciną.

Pozyskiwane są zarówno wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe, a ze zbiorów specjalnych – wydawnictwa kartograficzne. Księgozbiór gromadzony od początku powstania IJP PAN liczy ok. 27 tys. woluminów. Od lipca 2010 roku rozpoczęto tworzenie katalogu on-line w systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21. Księgozbiór, wykorzystywany głównie do prac badawczych Pracowników Instytutu, udostępniany jest także doktorantom i studentom (wniosek o udostępnienie dokumentów).

Biblioteka w liczbach

0 000
Woluminów
0 137
Książek w katalogu OPAC
0 936
Tomów czasopism
0 563
Publikacji w RCIN