Skip to content Skip to footer

Czasopismo Onomastica jest rocznikiem poświęconym tematyce nazw własnych wydawanym przez Komitet Językoznawstwa PAN i Instytut Języka Polskiego PAN, od 2019 roku właścicielem pisma jest Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie. Ukazuje się nieprzerwanie od 1955 roku. Jego redaktorami byli: prof. prof. Witold Taszycki, Mieczysław Karaś, Kazimierz Rymut, Aleksandra Cieślikowa. Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełni Barbara Czopek-Kopciuch. Czasopismo posiada międzynarodową renomę – redakcja stale współpracuje z zagranicznymi ośrodkami i periodykami o podobnym profilu. Historia czasopisma do roku 2005 przedstawiona została w artykule Kazimierza Rymuta Pięćdziesięciolecie „Onomastików”, Onomastica L, 2005, s. 5–9. Charakterystykę dyskursu naukowego na łamach „Onomastików” prezentuje Katarzyna Skowronek w artykule Jak onomaści piszą o onomastyce i o sobie, Onomastica L, 2005, s. 49–68.