Skip to content Skip to footer

Rocznik wydawany przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie. Tematyka czasopisma koncentruje się w szczególności wokół badań nad gramatyką i semantyką współczesnej polszczyzny, przyjmowane są również artykuły dotyczące teorii i metodologii lingwistycznej a także zagadnień historycznych. Pierwszeństwo dajemy pracom, które znajdują mocne oparcie w teorii.