Skip to content Skip to footer

Zasoby Online

Bazy własne IJP PAN

Wielki Słownik Języka Polskiego

Słownik Języka Polskiego XVII i 1 poł. XVIII wieku

Korpus Tekstów Staropolskich

 

Bazy biograficzne

Polski Słownik Biograficzny

Baza biogramów XX – XXI w.

Ludzie nauki

Allgemeines Künstlerlexikon/Artists of the world

baza jest źródłem informacji o artystach w skali całego świata. Oferuje dostęp do informacji biograficznych ponad miliona osób w układzie A-Z. Zawiera ponad 500.000 pełnych biografii, a każdego roku dodawane jest kolejne 1500. Funkcja On-line First zapewnia natychmiastowy dostęp do nowych artykułów. Baza dostępna jest w języku angielskim i niemieckim.

 

Bazy Bibliograficzne

Bibliographie de Civilisation Médiévale

bibliografia zawiera 40 000 tytułów z lat 1958-2003, tj. wszystkie istotne elementy z osławionej bibliografii Cahiers de civilisation médiévale. Każda wzmianka opatrzona jest pełnym rekordem bibliograficznym zawierającym datę, temat oraz lokalizację

International Medieval Bibliography

wszechstronna, wielodziedzinowa bibliografia Europy, Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu. IBM zawiera ponad 330000 artykułów, oferuje również wiele możliwości ich przeszukiwania.

ATLAReligion with ATLASerials

bibliografia zawartości czasopism, prac zbiorowych oraz recenzji we wszystkich dziedzinach badań nad religią. Zakres tematyczny obejmuje studia biblijne, historię Kościoła, etykę i filozofię religii oraz religie świata. Baza ATLASerials zawiera ponad 50 czasopism pełnotekstowych z zakresu teologii.

 

Bazy ogólnodostępne polskie

Multiwyszukiwarka dla Komputerowych Baz Bibliotecznych Biblioteki Narodowej

Multiwyszukiwarka dla Komputerowych Baz Bibliotecznych Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Multiwyszukiwarka dla Komputerowych Baz Bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

 

Bazy ogólnodostępne zagraniczne

Lista bibliotek narodowych na świecie

Lib-web-cats wykaz bibliotek na świecie

Libdex indeks bibliotek świata

Bibliografie własne IJP PAN

Bibliografia onomastyki

 

Bibliografie BN

Bibliografia narodowa

Bibliografie specjalne

 

Bibliografie bibliografii

Polskie bibliografie bibliografii

 

Bibliografie regionalne

BR@MA – Bibliografia Regionalna Małopolski

Biblioteki cyfrowe polskie

RCIN Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

FBC Federacja Bibliotek Cyfrowych

multiwyszukiwarka zasobów cyfrowych polskich bibliotek

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA

Polska Biblioteka Internetowa

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej

BLSN Biblioteka Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku

Teki Dworzaczka Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX wieku

Biblioteka Cyfrowa katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Biblioteki cyfrowe zagraniczne

OAIster

centralny katalog kolekcji cyfrowych, niedostępnych dla wyszukiwarek, zawiera ponad 14 milionów rekordów z baz danych 900 instytucji.

Driver

Search for more than 2 880 000 documents in 277 repositories from 37 countries

The Universal Digital Library

The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

platforma międzynarodowej organizacji działającej na rzecz przyjęcia, tworzenie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie i archiwizacji elektronicznych wersji rozprawy naukowych

IntraText

udostępnia pełne teksty książek i korpusy leksykalne na zasadach licencji Creative Commons (pewne prawa zastrzeżone)

The WWW Virtual Library

EUROPEANA Europejska Biblioteka Cyfrowa

DART-Europe E-theses Porta

 

TURBO 10

metawyszukiwarka, przeszukuje rezultaty z kilkudziesięciu specjalistycznych wyszukiwarek zasobów instytucji rządowych, uniwersytetów i specjalistycznych baz danych

Complete Planet

to portal, który przeszukuje ponad 70.000 wyspecjalizowanych wyszukiwarek i baz danych, rządowych, akademickich, wojskowych itd. Complete Planet stosuje technologię Deep Query Manager, w naszym imieniu zadając pytanie różnym bazom danych i przeglądając strony odpowiednich instytucji

Incywincy

wyszukiwarka zaprojektowana do przeszukiwania ukrytych zasobów sieci (DEEP WEB) indeksuje zarówno strony internetowe, jak też wyszukiwarki, metawyszukiwarki, formularze i katalogi

BASE Bielefeld Academic Search Engine

wyszukiwarka zasobów naukowych open akcess aktualnie zawiera 25.506.183 dokumenty z 1724 źródeł

ScientificCommons

Publikacje 38.245.864

Google Scholar

wyszukiwarka tekstów naukowych z wielu dziedzin i źródeł: artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły pochodzące z wydawnictw naukowych, towarzystw naukowych, repozytoriów materiałów zgłoszonych do publikacji, uniwersytetów i innych organizacji akademickich.

Google Books

 

 

LISTA  Library, Information Science & Technology Abstracts

darmowa baza danych dla bibliotekarzy udostępniona przez EBSCO, indeksująca ponad 600 tytułów czasopism, abstrakty książek, raporty, materiały konferencyjne

CogPrints

elektroniczne archiwum dokumentów w każdej dziedzinie psychologii , neurologii i lingwistyki , a wielu dziedzinach informatyki (np. sztuczna inteligencja, robotyka, sieci neuronowe), filozofii (np. , umysł, język, wiedza, nauka, logika), biologii (np. etologii, ekologii behawioralnej, socjobiologii, genetyki behawioralnej, teorii ewolucji), medycyna (np. psychiatrii, neurologii, genetyki człowieka), antropologii (np. etnologii, archeologii, paleontologii).

E-LIS E-prints in Library and Information Sience

największe międzynarodowe repozytorium dokumentów pełnotekstowych dot.  bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

The Latin Library

Patrologia Latina

baza zawiera dzieła Ojców Kościoła od roku 200 do 1216 w formacie pełnotekstowym.

The Web Gallery of Art

wirtualne muzeum europejskiego malarstwa i rzeźby romańskiej, gotyckiej, renesansowej, barokowej, klasycyzmu, romantyzmu okresy (1000-1850),

obecnie zawiera ponad 26.000  reprodukcji, a także biogramy artystów

 

NAC – Narodowe Archiwum Cyfrowe

Pamięć Polski – Pamięć Świata

Skarby Dziedzictwa Narodowego

celem serwisu jest umożliwienie szerszego dostępu do zasobów dziedzictwa narodowego oraz poszerzanie wiedzy społeczeństwa na ten temat poprzez prezentację wybranych, najcenniejszych zasobów polskich archiwów, bibliotek i muzeów, wśród publikowanych materiałów znajdują się rękopisy, starodruki, pieczęcie, ryciny, mapy, fotografie i obrazy z różnych epok historycznych

Ośrodek KARTA

Bazy Archiwum Państwowego

Wyszukiwanie obejmuje opisy materiałów archiwalnych na poziomie zespołu (baza SEZAM) oraz jednostki archiwalnej (inwentarze), a także nazwy geograficzne w przypadku ewidencji ludności (baza ELA) oraz ksiąg stanu cywilnego (baza PRADZIAD).

ARCHNET – Naukowy Portal Archiwalny

Wirtualna Biblioteka Nauki

umożliwia bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie m.in. do baz czasopism Elsevier, Springer, a także bazy cytowań Web of Knowledge

Springer Link

Baza danych zawiera czasopsima z połączonych baz Kluwer i Springer z dziedzin: rolnictwo, technologia żywności, ekologia, medycyna, psychologia, filozofia, religia, edukacja, prawo, nauki humanistyczne, technika, ekonomia i in.

EBSCO Host

bazy czasopism elektronicznych pełnotekstowych oraz bazy bibliograficzne w dostępie bezpłatnym przez Wirtualną Bibliotekę Nauki

Academic Search Complete

jest najcenniejszą i najobszerniejszą na świecie bazą pełnotekstowych publikacji naukowych z różnych dziedzin. Obejmuje ponad 7 900 pełnotekstowych czasopism, w tym przeszło 6 800 recenzowanych. Oprócz pełnych tekstów udostępnia indeksy i streszczenia z przeszło 11 900 czasopism i ponad 12 000 publikacji, takich jak monografie, raporty, materiały konferencyjne itd. W bazie zamieszczono materiały w formacie PDF, których zakres chronologiczny sięga roku 1887. Większość pozycji pełnotekstowych została zapisana w formacie macierzystym PDF (z możliwością wyszukiwania). Dla ponad 1 400 czasopism udostępniono możliwe do wyszukania cytowane przypisy.

Educational Resource Information Center (ERIC)

zawiera ponad 1 300 000 rekordów oraz odsyłacze do ponad 323 000 pełnotekstowych dokumentów sięgających roku 1966. Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) -560 głównych czasopism tematycznych („core journals”), blisko 50 czasopism priorytetowych („priority journals:) oraz niemal 125 czasopism objętych indeksowaniem selektywnym („selective journals”); obejmuje również książki, raporty dotyczące badań oraz ich przebieg. Zakres tematyczny obejmuje bibliotekarstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, pobieranie informacji online, i zarządzanie informacjami itd. Zakres chronologiczny bazy sięga połowy lat 60. XX wieku.

Education Resource Information Center (ERIC)

zawiera abstrakty i opracowania artykułów z ponad 2200 czasopism związanych z edukacją i nauczaniem.

SocINDEX

to najbardziej kompleksowe i najwyższej jakości bazadanych badań socjologicznych, zawiera ponad 2.100.000 rekordów oraz tezaurus socjologicznych zaprojektowane przez ekspertów i leksykografów ekspertów. Ponadto posiada obszerne indeksowanie książek, monografii, materiałów konferencyjnych.

Platforma Web of Knowledge

obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI).

Baza ScienceDirect

produkowana przez Elsevier Science zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów w formacie pdf. Baza zawiera pelne teksty ok. 720 czasopism.

JSTOR

elektroniczne archiwum czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych. Baza utworzona w 1997 roku jako projekt Andrew W. Mellon Foundation z misją archiwizacji czasopism naukowych.

The Directory of Open Access Journals

katalog artykułów z czasopism naukowych  Open Access kontrolowanej jakości naukowej i czasopismach naukowych. Obecnie jest 6.056 czasopism w katalogu z czego indeksowanych jest 2569 czasopism na poziomie artykułu. Na dzień dzisiejszy jest 502.489 artykułów (w tym wiele pełnotekstowych)

Hindawi

umożliwia dostęp  do ponad 200 czasopism OPEN ACCES z większości dyscyplin akademickich.

Project MUSE Premium Collection

największa baza czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, obejmuje 450 czasopism.

AWOL – The Ancient World Online

podstawowym celem projektu jest otwarty dostęp do materiałów odnoszących się do starożytnego świata, udostępnia 830 tytułów czasopism

e-Kolekcja Czasopism Polskich

The Acta Sanctorum Database

elektroniczna baza pełnego tekstu drukowanego Acta sanctorum sześćdziesiąt osiem tomów przez Société des Bollandistes w Antwerpii i Brukseli.

Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne